sunnuntai 28. tammikuuta 2018

20/70 ja 20/76.

1800-luvun loppupuolella maailmalla yleisimmät käytössä olleet haulikkokaliiperit olivat 10, 12, 16 ja 20. 1900- luvulle tultaessa savuton ruuti syrjäytti mustaruudin ja haulikoiden tekniikkakin oli jo lähellä tätä päivää. Ensimmäisenä kärkijoukosta putosi kaliiperi 10.
1800-luvun loppupuolen patruunatarjontaa.
Kaliiperit 12, 16 ja 20 jatkoivat kärkikolmikkona. Kolmikosta kuitenkin yleisimpänä kaliiperi 12. Vuoden 1930 J.P. Sauer & Sohnin Yhdysvaltojen markkinoille suunnatussa esitteessä varastokaliipereina olivat 12, 16 ja 20. Tilauksesta sai myös muita kaliipereita. 1950- luvun puolivälin jälkeen Yhdysvaltojen markkinoille alkoi tulla kaliiperin 20/76 magnum-haulikoita (mm. Winchesterin m.21), jotka syrjäyttivät kolmikosta kaliiperin 16.

Varsinkin Yhdysvalloissa 60- luvulta alkaen haulikkojen kaliipereissa kärkikaksikkona olivat 12 ja 20. Saksassa suosituimmat kaliiperit olivat 12 ja 16, sekä muutamissa yhdistelmäaseissa 20/70. Suomessa tuolloin käytetyimmät haulikkokaliiperit olivat 12 ja 16. Patruunoiden latauskomponentit kehittyivät ja muovihylsy syrjäytti vanhan pahvihylsyn.
Ensimmäisiä Winchesterin muovihylsypatruunoita.
1970-luvulta alkaen Yhdysvalloissa herättiin lyijyhaulien myrkyllisyyteen ja ne kiellettiin vesilinnustuksessa monessa osavaltiossa. Kaliiperi 12 otti nyt vuorostaan selkeän etumatkan kaliiperiin 20. 12/76 ja 12/89 kaliiperit valtasivat alaa korvaavien haulien käytössä, patruunoissa olevan suuremman haulimäärän takia.

Tänä päivänä kaliiperi 12 on niin Yhdysvalloissa, kuin myös muualla maailmassa, kiistaton ykkönen. Kaliiperi 20/76 porskuttaa kuitenkin ja jonkinmoinen suosio jatkuu edelleen. Varsinkin Yhdysvalloissa linnustajien (Upland) keskuudessa kyseinen kaliiperi on suosittu. Pienistä haulikkokaliipereista perässä tulee myös kaliiperi 28. Fasaanit, viiriäiset, pyyt, ja muut kanalintujen sukulaiset päätyvät suurimmaksi osaksi pataan edelleen kuitenkin pienempikaliiperisista haulikoista kaliiperilla 20.

Vasemmalta 20/70, 20/76, 16/70, 12/65, 12/70, 12/76 ja 12/89
Miksi sitten tänä päivänä kaliiperin 20 haulikkoja valmistetaan ja käytetään metsästyksessä? Yhtenä väittämänä pidetään sitä, että kyseisellä pienempirekyylisellä kaliiperilla on naisten ja nuorten helpompi aloittaa metsästysammunnan harjoittelu ja metsästys. Tämä pitääkin paikkansa, jos käytetään 20/70 patruunoita. Ammuttaessa kaliiperin 20/76 magnum-patruunoita alkaa rekyyli kuitenkin jo tuntua.

Kaliiperin 20 haulikot ovat sirompia ja kevyempiä metsästäjille kuin kaliiperin 12 haulikot. Mitään tilastotiedettä minulla ei ole epäilykseni tueksi, mutta väitän, että suurin osa 20-kaliiperin käyttäjistä on raavaita miehiä ja kokeneita haulikon käyttäjiä. Mietorekyylisellä haulikolla ampuminen on mukavampaa jahdissa, jossa ammutaan useita riistalaukauksia jahtipäivän aikana.

Vasemmalta oikealle 20/76, 16/70 ja 12/70
Yksi tärkeä asia on mielestäni kuitenkin se, että kaliiperin 20 haulikot on jo suunnitteluvaiheessa suunniteltu pienemmälle haulikkokaliiperille. Tällöin kaliiperi ja aseen rakenne ovat oikeassa mittasuhteessa. 20-kaliiperisen haulikon lukkorungot ovat pienempiä verrattuna 12-kaliiperiseen. Näin haulikoista saadaan sirompia käsitellä ja kevyempiä kannettavia pitkillä jahtireissuilla.

Pidemmillä piipuilla haulikoista saadaan tasapainoisia ammuttavia, riippuen tietenkin haulikon rakenteesta. Kaliiperin 20 haulikoissa käytetään samoja teknisiä ratkaisuja ja valmistusmenetelmiä kuin 12-kaliiperisissa haulikoissa, eli haulikoista löytyy vaihtosupistajat, teräshaulikelpoiset piiput ja muut tämän päivän innovaatiot. Yhdistelmäaseiden painot taas saadaan kevyemmäksi, kun haulipiippujen kaliiperiksi valitaan 20/76.

Kaliiperin 20 haulikoiden valmistus takaa 20-kaliiperisten patruunoiden valmistamisen ja sen, että patruunoita myös kehitetään. Kaliiperin 20 patruunavalikoima on varsin laaja. Pienemmät haulilataukset 24-32 g löytyvät kokoluokassa 20/70 ja isommat haulilataukset 32-40 g kokoluokassa 20/76.

Myös lyijyn korvaavia patruunoita on riittävästi tarjolla. Lyijyn korvaavia teräshaulipatruunoita valmistaa Yhdysvalloissa mm. Winchester ja Remington. Euroopassa mm. B&P ja Rottweill. Kuparihauleilla ladattuja patruunoita valmistaa ranskalainen FOB ja Saksassa Rottweill. Iso-Britanniassa Gamebore ja Eley valmistavat muun muassa vismutti- ja tungstenhauleilla ladattuja metsästyspatruunoita.

Turvallisuussyistä 20/70 ja 20/76 patruunoiden hylsyt ovat väriltään keltaisia. Keltainen väri on valittu sen takia, ettei 20-kaliiperin patruunat sekoittuisi muihin kaliipereihin eikä niitä käytettäisi vahingossa esimerkiksi 12-kaliiperisessa haulikossa.

Pikaisella nettihaulla suomalaisista aseliikkeistä löytyy jo ihan mukavasti jälleenlataajille kaliiperin 20 latauskomponentteja. Parhaimman 20-kaliiperin patruunavalikoiman olen löytänyt Varuste.netin Metsästyskeskuksesta.

Kaliiperin 20 C.I.P. mitat ovat seuraavanlaiset:

 C.I.P. kaliiperimitat 20
Kaliiperin 20 huonojakin puolia löytyy. Patruunoiden hinnat, varsinkin rataharjoittelussa on kalliimmat kuin esimerkiksi kaliiperissa 12. Patruunat eivät myöskään pärjää kaikilta ominaisuuksiltaan kaliiperille 12. Eron huomaa varsinkin korvaavien haulien käytössä. 12-kaliperiseen patruunaan saa mahtumaan enemmän muun muassa teräshauleja.

20-kaliiperisen patruunan metsästyskäytössä tulee huomioida tarkemmin sen rajallisuus. Patruunan käytössä korostuu hyvät haulikuviot ja maaliballistiikka, jonka johdosta käytettävät patruunat on syytä koeampua ennen varsinaista jahtia. Harjoitusmäärät, patruunan osumakäyttäytymisen tiedostaminen ja rajojen tunteminen auttavat parhaiten onnistuneeseen riistalaukaukseen.


Teksti; P.O.
Kuvat; Winchester, P.O. ja Comission Internationale Permanente 

Lähteet; J.P Sauer & Sohn esite vuodelta 1930, Winchester Shotguns-kirja, Winchesterin kotisivut, Frankonia Jagd kuvastot vuosilta 1974-75.