sunnuntai 20. syyskuuta 2020

NOSLER E-Tip kupariluoti

Nosler perheyrityksen historia alkaa vuodesta 1946. Kyseisen vuoden syksyllä Noslerin perustaja John Nosler oli metsästystilanteessa ampunut hirveä. Ammuttu luoti ei kuitenkaan tavoittanut hirven tärkeitä sisäeläimiä. Luodin huono toimivuus eläimessä jäi harmittamaan John Nosleria, jonka takia hän päätti kehittää toimivan suurristaluodin. Syntyi suurriistaluoti nimeltään Nosler Partition. Noslerin ensimmäinen metsästysluoti oli kuparivaippainen kaksiosainen lyijyluoti. Noista ajoista on luotien toiminta kehittynyt. Luotien massa on keventynyt ja niiden kestävyys osumakohteessa on parantunut.

Aiemmin olen kirjoittanut Foxin, Lapuan ja Barnesin kupariluodeista ja latausresepteistä. Oli kupariluoti sitten Hornadyn, Barnesin, Lapuan tai Noslerin valmistama ovat ne varmasti toimivia ja hyviä luoteja metsästyskäyttöön. Kyseiset suuret luodinvalmistajat ovat testanneet ja kehittäneet tuotteitaan jatkuvasti. Valmistajan lisäksi myös aktiiviset harrastajat ovat testanneet luoteja. Kupariluodit tulevat mahdollisten lyijykieltojen takia joka tapauksessa kehittymään ja monoliittisten luotien valikoima laajenee eri käyttötarkoituksiin.

Tällä kertaa sivuillani on esittelyssä yhdysvaltalaisen Nosler- yrityksen Expansion Tip eli E-Tip- kupariluoti. Nosler mainostaa tehdaspatruunoissaan E-Tip- luodin vahvuuksina muun muassa seuraavaa; luodin hyvä jäämäpaino, erittäin syvän tunkeutumisen läpi eläimen murskaten raskaat luut ja lihakset, sekä suorat haavakanavat. Luoti käyttäytyy samalla tavalla kuten huomattavasti raskaammat lyijyluodit. Lisäksi valmistaja mainostaa täysin lyijytöntä Nosler E-Tip Spitzer- mallin luotia viidellä eri luodin ominaisuudella:


  1. Luodin tunnusmerkkinä on vihreä polymeerikärki. Polymeerikärki aloittaa luodin laajenemisen.
  2. Luodin ohjausrengas (Expansion Control Ring) varmistaa luodin hallitun laajenemisen kaikilla nopeuksilla.
  3. Luodin ontelo (Energy Expansion Cavity) takaa yli 95% jäämäpainon, erinomaisen läpäisyn ja pysäytystehon.
  4. Yhdestä kupariseoskappaleesta valmistettu luoti.
  5.  Luodin veneperä, yhdessä polymeerikärjen kanssa, takaa erinomaisen ballistisen kertoimen, pitkän matkan toimintakyvyn ja helpon ladattavuuden.
Luoti poikkeaa ulkonäöltään esimerkiksi Barnesin TTSX- ja Sellior&Bellotin eXergy Blue- kupariluodeista siten, ettei E-Tip- luodissa ole vastaavanlaisia kevennysuria piippukitkan vähentämiseksi kuin edellä mainituissa luodeissa. Ainoa E-Tipin kyljestä löytyvä ura on niippausura. Valitettavasti tällä hetkellä Noslerin tehdaspatruunoita ei ole saatavilla Suomessa.

The Perfect Shot (Kevin Robertson) kirja ja Nosler E-Tip luodit

Kirjassa The Perfect Shot- kirjan kirjoittaja Kevin Robertson kirjoittaa seuraavaa; "Mitä suurempi SD- arvo, sen parempi on luodin kyky tunkeutua riittävän kohtuulliseen suoraan linjaan, riippumatta siitä, kuinka paksua eläimen nahka voi olla tai kuinka luisia esteitä voi olla eläimen kehossa." Eli mitä suurempi SD- arvo, sitä parempi teoreettinen läpäisy. Kyseisessä kirjassa käsitellään Afrikan suurriistan metsästystä, jolloin luodit ovat monesti joko bondattuja lyijyluoteja tai solideja.

Terminaaliballistiikan numeraalisessa vertailussa poikkipinta-alatiheys (SD= Sectional Density) on sama 0.226, kuten kaikissa muissakin 30- kaliiperin luodeissa 150 grainin painoluokassa. SD- arvo on laskelma luodin poikkipinta-alatiheydestä (luodin paino ja halkaisija). Muissa koeampumissani Noslerin E-Tip- luodeissa SD- arvot ovat seuraavanlaiset; 6,5x55 120 grainin luoti, SD- arvo on 0.246 ja .338 Winchester Magnumin 200 grainin luodin SD- arvo on 0.250. Pelkkää SD- arvoa ei kuitenkaan kannata jäädä tuijottamaan kupariluotia valittaessa, varsinkaan metsästäessä pienempää kotimaista sorkkariistaa. Jos luotia lataa patruunoihin hirvet mielessä ja patruunoissa on riittävästi puhtia, niin kupariluodit varmasti läpäisevät pienemmän sorkkariistan viistommassakin osumassa.

150 grainin E-Tip- luoti 860m/s (V1) läpäissyt peuranvasan 

Luodin tarkkuutta parantavilla ominaisuuksilla (mm. luodin kärki ja veneperä) on myös painoarvoa luodin valinnassa. Omalta osaltani riistalaukaukset saattavat olla tuotantoviljellyksillä normaalia pidempiä etäisyyksiä, jolloin BC- luvulla (ballistic coefficient) on jonkin verran merkitystä. Luodin lentoradan numeraalisessa vertailussa ballistinen kerroin on seuraavanlainen; Nosler E-Tip 30- kaliiperi 150 grainin luodilla BC- arvo on 0.469 (Barnes Ttsx 0.440), 6,5 mm 120 grainin luodilla BC- arvo on 0.497 ja .338- kaliiperissa 200 grainin luodilla BC- arvo on 0.425. Mitä suurempi on luodinvalmistajan ilmoittama BC- arvo, sen suorempi on myös luodin teoreettinen lentorata. BC- arvonkaan osalta ei kannata olla kovinkaan tarkka kun valitaan luotia hirven kokoluokalle. BC- arvolla on suurempi merkitys pitkänmatkan kilpa-ammunnassa verrattuna kotimaiseen hirvenmetsästykseen. SD- ja BC- arvot ovat kuitenkin hyviä lisäapuja luodin valinnassa. Valmistaja lupaa E-Tip- luotien toimivan alkaen 549 m/s nopeudella. Luodin maksiminopeuden ollessa rajoittamaton.

Nosler E-Tip 150 gr ammuttu märkään paperiin 35 metrin etäisyydeltä

Kaliiperin ja toimivan luodin valinnan merkitys kasvaa, kun metsästetään hirviä iltahämärässä yksin tai pienellä porukalla. Tehokas ja hyvin toimiva luoti lyhentää ja helpottaa ammutun eläimen hakua ja nopeuttaa saaliinkäsittelyä. Parhaimmassa tapauksessa hirven saa korjattua helposti ja nopeasti traktorilla pellolta, eikä tarvitse koko yötä puuhastella ammutun hirven parissa. Tätä kirjoittaessa en ole vielä ampunut yhtään hirveä esittelyn luodeilla. Sen sijaan pienempiä hirvieläimiä olen ampunut tähän mennessä neljä. Kaliiperissa 308 Winchester 150 grainin E-tip luodilla ammuin yhden peuran ja metsäkauriin vasan. Ampumaetäisyys oli riistalaukauksissa noin 80 metriä. Vauhtia luodilla oli 860 m/s (V1). Molemmat eläimet putosivat osumasta välittömästi. Kaliiperissa 30-06 samalla 150 grainin E-Tip luodilla ammuin noin 30 metrin etäisyydeltä tuplavasat luodin lähtönopeuden ollessa 878 m/s (V1). Peuranvasojen kuolinjuoksu oli noin 50 metriä.

Peuranvasa 150 grainin Nosler E-Tip- luodin sisäänmenoreikä

E-Tip- luodit toimivat kohteessa hyvin ja käyvät tarkasti kunhan muut osuntaan vaikuttavat latauskomponentit ovat laadukkaita ja lataaja hallitsee jälleenlatausprosessin. Esittelyn luodeille on löytynyt helposti toimivat latausreseptit. Yhtään luotia en ole saanut talteen ammutuista eläimistä. Olen ampunut yhden luodin 35 metristä märkään sanomalehtinippuun. Luodin mitattu lähtönopeus oli 820 m/s (V1). Ampumalla märkään lehtinippuun näin vain suuntaa antavan tuloksen, kuinka lataamaani patruunan luoti avautuu märässä materiaalissa kyseisellä nopeudella. E- Tip- luoti avautuu lähes samalla tavoin sienimäiseksi kuin esimerkiksi kotimainen Lapuan Naturalis- kupariluoti. 

Myyjän (Eräliike Riistamaa) sivuilla mainitaan, että luodin patentoitu metalliseos kuparoi piippua huomattavasti täyskuparisia kilpailijoitaan vähemmän. Piipun kuparointi on kuitenkin myös asekohtaista ja kuparointiin vaikuttaa muun muassa piipun valmistusmenetelmät ja laatu. Toki luodin muodolla ja materiaalillakin on omat vaikutuksensa. Kiväärin piippua puhdistaessa kuparinpoistoaineella on sinisen kuparijäämän määrä ollut kuitenkin mielestäni vähäisempää verrattuna joihinkin muihin kupariluoteihin. Tähän aiheeseen pitäisi perehtyä tarkemmin.

Peuranvasa kaadettu 150 grainin (9,7g) E-Tip- luodilla

Noslerin latausohjeissa E-Tip- luodilla ladatun patruunan latauspituus on alle patruunan maksimipituuden. Kupariluotien osalta tulee huomioida nopeampi paineennousu verrattuna lyijyluoteihin. E-Tip- luodin osalta on huomioitava myös luodin muoto, mikä poikkeaa muista saman kaliiperin ja saman painoisista luodeista. Kaikki koeammunnat on suoritettu tuelta ammuttuna 100 metrin ampumaetäisyydeltä. Nopeudet olen mitannut metrin (V1) etäisyydeltä piipunsuulta. Noslerin latausohjeista löytyy onneksi latausarvot myös Vihtavuoren ruudeille.

LATAUKSET TULEE AINA ALOITTAA LATAUSMANUAALIEN ALOITUSPANOKSESTA MAHDOLLISIA PAINEMERKKEJÄ SEURATEN!  NOUDATA LATAUSOPPAIDEN OHJEITA!

RADALLA


E-Tip luotien koeammunta 100 metrin radalla

Olen testannut esittelyn luotia kaliipereissa; 6,5x55, 308 Winchester, 30-06 Springfield ja 338 Winchester Magnum käyttäen Noslerin Load Data latausohjeita. Netistä löytyy myös erilaisia rihlannousulaskureita jos oman kiväärin rihlannousu poikkeaa luodin valmistajan latausohjeista. Laskurin avulla voi varmistua halutun luodin soveltuvuudesta omalle kiväärille.

6,5x55

6,5x55 patruunoita ladatessa 120 grainin (7,8 g) E-Tip- luodilla sain testisarjassa parhaimmillaan 18 mm (3 lks) kasaa. Lataussarjojen nopeusväli oli 819-909 m/s ja kasojen koko oli 18-27 mm välillä. Testikiväärinä Husqvarna 1600 (Mauser 98 / Small Ring), jossa Peuralan piippu 1:8.5 rihlannousulla. Peuralan piipun hyviä ominaisuuksia on muun muassa testisarjan panoksen ruutimäärästä huolimatta toistuvat tasalaatuiset kasat. 

 6,5x55 Nosler E-Tip amet. 150 m 3 lks. kasa 16 milliä

Testitulosten perusteella päädyin metsästyskäytössä (pienet hirvieläimet) maksimilataukseen, jonka kolmen laukauksen kasa oli 100 metrillä hivenen alle 20 mm ja lähtönopeuden keskiarvoksi sain 901 m/s (V1). Luodin energian keskiarvo on 3166J. Kohdistin kiväärin keväällä ko. patruunalataukselle kaurispukkijahtiin 150 metrin radalla. Kyseisellä kivääriradalla oli parempi betoninen kohdistuspöytä ja kolmen laukauksen kasaksi sain hivenen alle 16 milliä. Sorkkariistaa en ole vielä 6,5 mm E-Tip luodilla päässyt ampumaan. Ennen tämän aiheen julkaisua olin syyskuun ensimmäisen päivän iltana 6,5x55 kaliiperin kiväärini kanssa peurakytiksellä, mutta tuolloin ei peuroja näkynyt ja saaliiksi päätyi omenakasalla ruokaileva supikoira.

Nosler E-Tip luoti vieraslajitalkoissa


.308 Winchester

.308 Winchester, 150 grainin (9,7 g) E-Tip- luoti. Paras kasa testisarjasta oli kolmen laukauksen 20 mm (820 m/s) kasa. Aloituspanoksen ja maksimin nopeusväli 796 - 868 m/s. Testisarjan kolmen laukauksen kasojen kokojen välinen ero oli 20-39 mm välillä. Seuraavan testisarjan tein Noslerin latausohjeiden mukaisesti eri Vihtavuoren ruudilla. Lataussarjan nopeusvaihtelu oli 829-907 m/s välillä. Paras kolmen laukauksen kasa oli 12 mm, jonka nopeuden keskiarvo oli 872 m/s. Kolmen laukauksen kasojen koot vaihtelivat testisarjassa 12-31 mm välillä. Kivääri Sako 85, 1:11 rihlannousulla. 

Toisena saman kaliiperin testikiväärinä 150 grainin E- Tip- luodille oli Sako AII Deluxe- mallin kivääri 1:10 rihlannousulla. Kyseisellä kiväärillä testisarjan nopeusväli oli 799- 860 m/s. Testisarjan kasojen koot vaihtelivat 16-29 mm välillä. Tällä kiväärillä ammuin yhden metsäkauriin ja yhden valkohäntäpeuravasan luodin lähtönopeuden ollessa 860 m/s (3587J).

Peuranvasa ja Nosler E-Tip .308Win.

30-06 Springfield

30-06 Springfield,  150 grainin (9,7 g) E-Tip- luoti. Paras testisarjan kolmen laukauksen kasa oli 10 mm. Lähtönopeuden keskiarvo 878 m/s (V1). Luodin energian keskiarvo 3738J.  Kivääri Sako A7 SS 1:11 rihlannousulla. Testiajankohtana oli pakkasta ja luodinnopeusmittari hyytyi kesken testisarjan. Tämän kiväärin osalta testit vielä mahdollisesti jatkuvat. Aiemman koeammunnan perusteella kovempiin lähtönopeuksiin ja pieniin alle 15 mm kasoihin on tällä kiväärillä vielä hyvät mahdollisuudet. Kiväärillä ammuin aiemmin mainitsemani tuplavasat. Ampumaetäisyys oli lyhyt ja etulapojen osalta tuli hivenen lihahukkaa nopean luodin osuessa pienikokoisiin alkusyksyn vasoihin.

Peuranavasa kaadettu kaliiperissa 30-06 150 grainin E-Tip luodilla


.338 Winchester Magnum

.338 Winchester Magnum, 200 grainin (13 g) E-Tip- luoti. Parasta kolmen laukauksen kasaa sain  maksimilatauksella. Lataussarjojen nopeusväli oli 846-895 m/s. Kiväärinä Sako L61R, 1:10 rihlannousulla. Testitulosten perusteella päädyin metsästyskäytössä (hirvet ja peurat) maksimilataukseen, jonka kolmen laukauksen kasa oli 27 mm ja lähtönopeuden  keskiarvoksi sain 895 m/s (V1). Luodin energian keskiarvo 5206J. Laadukkaammilla hylsyillä saattaisi tarkkuus olla vieläkin parempaa, kuin nyt tehdyssä lataustestissä Hornadyn hylsyillä

LOPUKSI

Noslerin E-Tip luodit ovat osoittautuneet testeissäni helposti ladattaviksi ja toimiviksi metsästysluodeiksi. Valmistajan lupaus luodin hyvälle kestävyydelle kovissa lähtönopeuksissa saattaa pitää paikkansa. Ainakaan pienemmästä sorkkariistasta ei ole löytynyt lihanleikkuun yhteydessä luodin siruja. Noslerin E-Tip tehdaspatruunan lähtönopeus on kaliiperissa .308 Win. (150 gr / 9,7g) 838 m/s ja kaliiperissa 30-06 (168 gr / 11,7g) 851 m/s. Noslerin tehdaspatruunat näyttäisivät olevan hivenen nopeammilla lähtönopeuksilla kuin esimerkiksi kotimaiset monoliittiset tehdaspatruunat.

Lataan luodit varmuudeksi kovemmille lähtönopeuksille kuin Nosler. Suuremmalla lähtönopeudella saan varmuutta luodin toimivuudelle pidemmälle ammuttaessa. Lisäksi saan hivenen pelivaraa talviolosuhteisiin pakkasen vähentäessä luodin lähtönopeutta. Myös iskuenergia kasvaa ja luodin teho kohteessa paranee. Luodin tehokas tunkeutuminen eläimen tärkeisiin sisäelimiin ja luodin varma kohteen läpäisy aiheuttaa selkeästi seurattavan verijäljen, helpottaen riistaeläimen jäljestämistä. 30- kaliiperin kivääreissäni on E-Tip luodin tarkkuus ja iskuenergia riittävä. Pienemmille hirvieläimille ehkä liiankin riittävä, mutta kuten olen aiemmin kirjoittanut, niin 30- kaliiperissa haluan, että minulla on luodissa optio kaiken kokoiselle sorkkariistalle.

Lataustestit E-Tip luodeilla osaltani jatkuvat vielä muun muassa magnum-kaliipereissa. Metsästyspatruunoiden lataajille löytyy nykyään jo ihan mukavasti lyijyttömiä vaihtoehtoja. Mikäli Barnesin, Hornadyn, Lapuan tai jonkin muun lyijyttömästä luotitarjonnasta ei löydy mieluisaa luotia, niin esittelyn luoti voi olla yksi kokeilemisen arvoinen vaihtoehto. 

Käyttäjän on valittava luoti omien tarpeiden ja ammuttavan riistan mukaan. Haluaako metsästäjä täyskupariluodin vai kuparisen seosluodin. Käytännössä kyseisten luotityyppien eroavaisuudet ovat vähäiset normaalinopeuksilla. Eroavaisuuksia voi olla ulkonäön lisäksi luotimateriaalien kovuuksissa. Noslerin E-Tip luotien hinnat ovat sen verran kohtuullisia, että erilaisia latausreseptejä voi kehitellä enemmänkin. Toivottavasti hinnat pysyvät kohtuullisina myös tulevaisuudessa.


Teksti; P.O.
Kuvat; P.O. ja Nosler
Käytetyt lähteet; Nosler ja kirja; The Perfect Shot (Kevin Robertson)