keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

Husqvarna Vapenfabriks AB

Husqvarnan asetuotannon historia sai alkunsa vuonna 1620, jolloin Ruotsissa ryhdyttiin suunnittelemaan asetuotannon aloittamista kuninkaan sotajoukoille. Jöngköpingin läänissä Huskvarnassa alkoi sotilasaseiden valmistus Ruotsin sotajoukkojen tarpeisiin vuonna 1689. Asetuotanto yksityistettiin 1700-luvun puolivälissä. Huskvarnan tehtaan omistusmuoto muutettiin yksityiseksi osakeyhtiöksi vuonna 1867. Tehtaan uudeksi nimeksi tuli Husqvarna Vapenfabriks AB. Tehtaan asetuotantoa ryhdyttiin kehittämään nyt myös siviilitarpeisiin. Tehtaan muun tuotannon ohella metsästysaseiden valmistus alkoi vuonna 1870. Tehtaan ensimmäisten metsästysaseiden joukossa oli mm. Remingtonin rullalukot (rolling block), joista valmistettiin tehtaalla haulikoita ja kivääreitä. Myös rinnakkaispiippuisten haulikoiden ja kivääreiden, sekä ns. salonkikivääreiden valmistus alkoi 1800-luvun loppupuolella.
Ruotsin armeijan Mauser 1894 ja 1896 sotilaskivääreihin (m/94 karbiini ja m/38) pohjautuvien metsästyskivääreiden valmistus alkoi vuonna 1927. Ensimmäinen Husqvarnan sylinterilukkoinen metsästyskivääri perustui m/94:ään ja sai mallimerkinnäksi model 46. Mallia valmistettiin vuoteen 1937 asti. Kiväärissä oli 60 cm:n piippu ja viiden patruunan kiinteä makasiini kaliiperille 9,3x57. Vuosien varrella valmistettiin myös muita kaliipereja ja malleja perustuen m/38:aan (46A, 46AN ja 46B). Kyseisiä malleja valmistettiin vuoteen 1945 asti. FN Mauserin lukkolaitteeseen (m/98) perustuvien metsästyskiväärien valmistus alkoi vuonna 1937 ja päättyi vuonna 1953. Mallimerkintöjä oli 146, 246, 646, 648 ja 649. Vanhempaa FN Mauserin lukkomallia tehtiin malliin 146 kaliiperissa 9,3x57 vuosina 1937 -1941. Samaista vanhempaa FN-lukkomallia tehtiin myös mallina 246 kaliiperissa 9,3x62. Kyseistä kivääriä valmistettiin vuosina 1939 -1941. Model 246 kivääriä tehtiin vain 227 kappaletta. Uudempien FN Mauserin lukkomallien valmistus alkoi vuonna 1944 aina vuoteen 1953 asti. Uudemman FN Mauserin lukolla tehtyjä vientimalleja 1000, 1100 ja 2104F valmistettiin vielä vuonna 1956.
Husqvarna m.146 ja m.46A

Husqvarna m.146 ja 46A


Husqvarnan 1640 kiväärin lukkomallin valmistus alkoi vuonna 1953. Kyseessä oli Husqvarnan oma lukkomalli. Oman pulttilukon kehittämisen syynä oli mm. tehtaan tuotteiden kysynnän kasvu eritoten Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla. FN- tehdas pystyi tuotteidensa hinnoittelulla säännöstelemään kilpailijansa tuotteiden vientiä mm. uudelle mantereelle. Husqvarna voisi valmistaa ja myydä omaa asemallia ilman kilpailijoiden aiheuttamia ongelmia. Uudesta kivääristä haluttiin tehdä myös enemmän metsästyksellisempi.

Uusi lukon toimintamekanismi perustui edelleen Mauseriin, mutta oli aiempaa lukkokehystä sirompi (small ring), jolloin materiaalin vähentyessä ja lukkokehyksen pienentyessä kivääristä tuli myös kevyempi. Uudistuksen myötä mm. vanha siipivarmistin (ruots. lippuvarmistin) korvattiin uudella varmistintyypillä sijoittuen lukkokehyksen oikealle puolelle. Uudella varmistinratkaisulla kiikaritähtäin saatiin asennettua alemmaksi. Myös varmistimen käyttäminen nopeutui aiemmasta. Lukonpidättäjä korvattiin aiemmasta Mauser-tyyppisestä pienempään nastamaiseen lukonpidättäjään. 1600 ja 1640 lukkokehyksiin suunniteltiin valmiit kierrereiät kiikaritähtäimen jalustojen asennuspaloja varten. Kiväärien lukot ja lukkokehykset valmistettiin yhdestä kappaleesta. Lukot valmistettiin kolmeolkaisina, joista kaksi sijaitsi lukon edessä ja yksi lukon takana (safety lug). Lukon etupäässä sijaitsi reikä mahdollisen nallirikon sattuessa purkaantuville palokaasuille. Viiden patruunan lipasmakasiinin pohjalevy saatiin avattua liipaisinkaaren sisäpuolella sijaitsevaa nastaa painamalla. Vuonna 1957 lippaan ja liipaisinkaaren pohjalevy muuttui teräksestä alumiiniseen. 

Tuotannon edetessä myös avotähtäin- ja tukkivaihtoehtoja lisättiin aiemmasta. Piippumateriaali tilattiin Ruotsista Fagerstanin tehtaalta. 60-luvun loppupuolella kaikki 1600- ja1640-mallien piiput valmistettiin takomalla, pois lukien kaliiperi 9,3x62, jonka piiput valmistettiin rihlavedolla ja lyijykolvauksella. Tukkimateriaali oli ranskalaista pähkinää. Tukkiaihiot tarkastettiin ja kuivattiin tehtaalla. Parhaat pähkinäkuviot käytettiin lyx-malleissa. Tukkivaihtoehtoja oli standard, Monte Carlo, kokotukkinen ja parempilaatuinen lyx. Tukit valmistettiin tehtaalla karhennuksia ja pintakäsittelyjä myöten käsityönä. 1640 aktioon perustuvaa metsästyskivääriä tehtiin useaa eri mallia.
Lukot ylhäältä alas m.146, 46A ja 1600/1640


HVA m.1600

1600 ja 1640 metsästyskiväärien valmistus päättyi vuonna 1967. Syinä lopettamiseen oli tuotteen hidas ja kallis valmistaminen vanhoilla menetelmillä ja laitteistoilla, sekä sen aikaisten kilpailijoiden modernimmat sylinterilukot. Tehdas myös modernisoi laitteistonsa uusien sotilaskiväärien valmistusta varten. Samana vuonna alkoi uuden metsästyskiväärimallin 1900 valmistus. Nyt pulttilukon rakenne muuttui mm. aiemmasta kontrolloidusta syötöstä Remingtonin 700 kaltaiseen lukon malliin, joka korvasi mekaanisen hylsyn poiston. 1900 mallia valmistettiin Huskvarnassa vuoteen 1970 saakka. 70-luvulla päättyi myös Husqvarna Vapenfabriks AB:n sadan vuoden historia teollisessa metsästysaseiden valmistuksessa. Vuonna 1970 Husqvarnan aseosasto myytiin FFV:lle Eskilstunaan. 


Teksti ja kuvat PO
Lähteet; Kirja (Husqvarna Jaktvapen 1870-1977 )